Rikasta tietoja integraatioilla

Integraatioiden avulla voit yhdistellä asiakastietoa useista eri järjestelmistä. Kun eri järjestelmät keskustelevat keskenään, dataa voidaan hyödyntää helposti markkinoinnin tehokkaampaan kohdistamiseen.

Spotmoren lomakkeiden avulla keräät yksilöityä tietoa verkkosivustollasi vierailevista asiakkaista. Yhteystietojen lisäksi voit käyttää lomaketta esimerkiksi asiakkaan demografisten tietojen tai kiinnostuksenkohteiden kartoittamiseen.

Verkkokauppaintegraatiolla automatisoit markkinointiasi asiakkaidesi ostokäyttäytymisen mukaan. Integraatio mahdollistaa esimerkiksi kohdennetun lisämyynnin ja muistutusviestit kesken jääneistä ostoksista. Spotmore on integroitavissa suoraan seuraaviin verkkokauppa-alustoihin: Nethit, OpenCart, OSCommerce, PrestaShop, WooCommerce.

Spotmoren ja kassajärjestelmän integraatiolla myös kivijalkakaupan ostotiedot saadaan markkinoinnin automaation piiriin. Tämä antaa kivijalkakaupoille yhtä hyvät mahdollisuudet markkinoinnin kohdentamiseen kuin verkkokaupoilla. Spotmoren kanssa suoraan integroitavia järjestelmiä ovat Winpos ja Suomen Kassajärjestelmät.

Monikanavaisuus

Asiakasprofilointi

Automaatiot