spotmoreblogsuora-090176

Perille toimitetun painetun mainonnan määrä on laskenut viime vuosina. Ongelmaksi on ehkä koettu toteutushinta, kustannustehokkuuteen tarvittava suuri kappalemäärä tai heikko tulosten seuranta. Markkinoinnin automaatiota hyödyntämällä saadaan painetusta suoramainonnasta kuitenkin tehokas ja huomioarvoltaan korkea markkinoinnin väline.

Kasvanut huomioarvo

Postitettujen suoramainosten vähentyessä on niiden huomioarvo yleisesti noussut, sillä huomiosta kilpailua on vähemmän. Lisäksi osana automaatiota suoramainos saadaan lähetettyä juuri silloin, kun vastaanottaja miettii mainostettavaa tuotetta tai palvelua. Näin ollen mainoksen huomiarvo kasvaa entisestään.

Kustannukset laskeneet

Digitalisaation myötä digipainokoneet ovat kehittyneet valtavasti ja tarjoavat kustannustehokkaita tapoja toteuttaa personoitua painettua suoramainontaa pieninäkin määrinä. Spotmoren kautta saadaan toteutettua kustannustehokkaasti vaikka vain yhden suoramainoksen lähetys kerrallaan.

Oikeaan aikaan, oikealla aiheella

Spotmoren avulla painettu suoramainonta saadaan lähetettyä osana markkinoinnin automaatiota. Tällöin painettua suoramainontaa voidaan hyödyntää samojen automaatioehtojen mukaan kuin esimerkiksi sähköpostien lähetyksiä. Automaatioehtojen pohjalta saadaan suoramainos lähetettyä juuri silloin, kun vastaanottaja jo miettii asiaa, tai muistutettua niille, jotka eivät hetkeen ole aktivoituneet.
 
Voit itse päättää teetkö

  1. manuaalisen haun asiakasrekisteristä määritelläksesi sopivan kohderyhmän painetun suoramainoksen vastaanottajiksi
  2. painetun suoramainoksen osana automaatioketjua kaikille, jotka juuri sillä hetkellä ovat olleet esimerkiksi kolme kuukautta passiivisia.

Miten painettu suoramainonta voisi tehostaa yrityksenne markkinointia osana asiakkaidenne ostopolkua?