spotmore-ham

Roskaposti eli spam on lähes yhtä vanha asia kuin sähköposti itsessään. Asian kanssa tekemisissä olevat ihmiset puhuvat luontevasti spämmistä ja spämmäämisestä, mutta mikä sitten tarkalleen ottaen on spämmiä ja mikä ei? Entä mitä on ham, jota yleensä verrataan spämmiin?

Yleisesti hyväksytyn määritelmän mukaan spam on massalähetettyä sähköpostia, jonka lähettämiseen ei ole pyydetty tai saatu vastaanottajan hyväksyntää. Tämän määritelmän mukaan siis esimerkiksi markkinointiin liittyvä sähköposti saatetaan lukea yllättävänkin herkästi spämmiksi. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun markkinoija ei pidä postituslistaansa ajan tasalla tai kunnioita asiakkaiden listaltapoistumispyyntöjä. Hyvään sähköpostimarkkinointikäytäntöön kuuluukin markkinoijan itsensä hankkima double-opt-in -menetelmällä tuotettu, ajan tasalla oleva postituslista sekä asianmukaiset listaltapoistumislinkit sähköposteissa.

Double-opt-in -menetelmällä tarkoitetaan käytäntöä, jossa markkinoija saa ensin lähestymispyynnön asiakkaalta esimerkiksi web-lomakkeen kautta. Tämän jälkeen markkinoija lähettää asiakkaalle varmistusviestin, jonka kautta asiakas varmistaa haluavansa markkinoijan
postituslistalle. Pelkän web-lomakkeen käyttöhän sallisi kenen tahansa esittävän haluavansa markkinointiviestejä toisen nimissä.

Kerää postituslistat itse - aina!

Postituslistan on oltava itse hankittu. Listan ostaminen ei ole luvallista, eikä ostetun listan vastaanottajille ole oikeutta lähettää sähköpostia. Myytävät listat ovat muutenkin laadultaan ja alkuperältään vähintäänkin hämäriä – listat saattavat sisältää esimerkiksi vanhentuneita osoitteita tai spam-trap -osoitteita, joihin lähettäminen satuttaa todella paljon (lähetys)mainetta. Älä siis osta postituslistoja, kerää ne itse ja vältä viestien päätyminen roskapostilaatikkoon!

Ham - sähköpostien mersu

Ham mielletään yleensä spämmin vastakohdaksi. Tarkalleen ottaen kyse on sähköpostista, joka on nimenomaan toivottua ja luotettavaksi todettua. Esimerkiksi pitkäaikaisen liikekumppanin yhteydenotot tutusta osoitteesta voidaan lukea hamiksi.

Sähköposti, mikä ei ole spämmiä, ei ole kuitenkaan aina välttämättä hamia. Tämä taas perustuu sähköpostipalvelimien spam-filttereiden toimintalogiikkaan: tarpeeksi luotettavana pidetty lähettäjä tai lähetys voidaan merkitä hamiksi, millä on taas merkitystä siinä, miten spam-filtterit oppivat tarkemmiksi elinkaarensa aikana. Tarpeeksi epäluotettava lähettäjä taas merkitään spämmiksi, kun taas tarpeeksi neutraalit tapaukset eivät saa spämmifiltteriltä vielä ”lopullista tuomiota”, vaikka saattavatkin herättää filtterin epäilykset.